Đặng Hoàng Hải

Đặng Hoàng Hải

Lao Động Phổ Thông

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Khác Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Bình Dương
Đặng Hoàng Hải
Đặng Hoàng Hải đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Đặng Hoàng Hải
Đặng Hoàng Hải đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

+ Quản lý stress

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư