Phạm Trung Kiên

Phạm Trung Kiên

Lao Động Phổ Thông

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Đồng Nai
Phạm Trung Kiên
Phạm Trung Kiên đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Phạm Trung Kiên
Phạm Trung Kiên đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên