Nguyễn Tấn Hoàng

Nguyễn Tấn Hoàng

Công nghệ sinh học

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: TP Hồ Chí Minh Chuyên môn: Công nghệ sinh học Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 24 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Nguyễn Tấn Hoàng
Nguyễn Tấn Hoàng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Tấn Hoàng
Nguyễn Tấn Hoàng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Tấn Hoàng
Nguyễn Tấn Hoàng đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày
Nguyễn Tấn Hoàng