Nguyễn Tấn Hoàng

Nguyễn Tấn Hoàng

Công nghệ sinh học

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: TP Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Thông tin ứng viên
Đồng nghiệp - 100
Nguyễn Thị Hoài Thư
có 12 bạn bè Đang làm việc tạiCaribe tech
Đang theo dõi
Nhắn tin
Bạn bè
Nguyễn Thị Hoài Thư Hoang phong
Nguyễn Tấn Hoàng
Nguyễn Tấn Hoàng đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Tấn Hoàng
Nguyễn Tấn Hoàng đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

2 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Thông thạo
Kĩ năng nói
Kĩ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Tấn Hoàng
Nguyễn Tấn Hoàng đã cập nhật học vấn
Mới đây
Nguyễn Tấn Hoàng

Liên hệ với ứng viên