Nguyễn viết pháp

Nguyễn viết pháp

Mức lương: 7-10 triệu Ngành nghề: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Nghệ An
Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Thông tin ứng viên
Đồng nghiệp - 100
Nguyễn Thị Hoài Thư
có 12 bạn bè Đang làm việc tạiCaribe tech
Đang theo dõi
Nhắn tin
Bạn bè
Nguyễn Thị Hoài Thư Hoang phong
Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng Bản Thân

Làm việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Ngôn ngữ đài Loan
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp đã cập nhật học vấn
Mới đây

Quá trình học tập

Tổ chức giáo dục: Trung học cơ sở Chuyên môn: Học sinh Địa điểm: Nghi lộc nghệ an

Mô tả học vấn:

Gia đình khó khăn

Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Mới đây

Kinh nghiệm làm việc

Giai đoạn: 22/10/2015 - 10/12/2016 Tên tổ chức: Cty đài Loan Địa điểm: Tại đài loan Chuyên môn: Chính thức

Mô tả công việc:

Làm việc hết hạn hợp đồng

Nguyễn viết pháp