Lê Cẩm Tú

Lê Cẩm Tú

Nhân Viên Bán Hàng

Lê Cẩm Tú
Lê Cẩm Tú đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Lê Cẩm Tú
Lê Cẩm Tú đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý chiến lược

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

+ Quản lý thời gian

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết