Lê Quang Tuấn

Lê Quang Tuấn

Nhân Viên Bán Hàng, Lễ Tân

Lê Quang Tuấn
Lê Quang Tuấn đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Lê Quang Tuấn
Lê Quang Tuấn đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết