Nguyễn Hữu Giang

Nguyễn Hữu Giang

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Hữu Giang
Nguyễn Hữu Giang đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Hữu Giang
Nguyễn Hữu Giang đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý chiến lược

+ Quản lý dự án

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết