Nguyễn Thị Thúy Phượng

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Thúy Phượng
Nguyễn Thị Thúy Phượng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Thúy Phượng
Nguyễn Thị Thúy Phượng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý chiến lược

+ Ra quyết định

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết