Nguyễn Thị Thúy Phượng

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Nhân Viên Bán Hàng

Mức lương: 5 triệu Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hà Nội
Nguyễn Thị Thúy Phượng
Nguyễn Thị Thúy Phượng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Thúy Phượng
Nguyễn Thị Thúy Phượng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Quản lý chiến lược + Ra quyết định + Quản lý stress + Quản lý giao tiếp
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên