Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nhân Viên Bán Hàng

Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý dự án

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết