Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nhân Viên Bán Hàng

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: PG/PB/Lễ tân Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý dự án

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư