Huỳnh Mỹ Phụng

Huỳnh Mỹ Phụng

Nhân Viên Bán Hàng / Nhân Viên Thu Ngân

Huỳnh Mỹ Phụng
Huỳnh Mỹ Phụng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Huỳnh Mỹ Phụng
Huỳnh Mỹ Phụng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Nghe nhạc ,xem phim Du lịch khắp nơi Giao tiếp với mọi người

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết