Nông Thị Minh Châm

Nông Thị Minh Châm

Nhân Viên Bán Hàng

Nông Thị Minh Châm
Nông Thị Minh Châm đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nông Thị Minh Châm
Nông Thị Minh Châm đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý dự án

+ Quản lý giao tiếp

- Sở thích: Chơi cầu lông, đọc sách, nghe nhạc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết