Trần Đức Mạnh

Trần Đức Mạnh

Nhân Viên Bán Hàng

Trần Đức Mạnh
Trần Đức Mạnh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Đức Mạnh
Trần Đức Mạnh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Thể thao , du lịch

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết