Trần Ngọc Châu Sương

Trần Ngọc Châu Sương

Nhân Viên Bán Hàng

Trần Ngọc Châu Sương
Trần Ngọc Châu Sương đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Ngọc Châu Sương
Trần Ngọc Châu Sương đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý dự án

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết