Vũ Ngọc Tấn

Vũ Ngọc Tấn

Nhân Viên Bán Hàng

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Thời vụ/Bán thời gian Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hà Nội
Vũ Ngọc Tấn
Vũ Ngọc Tấn đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Vũ Ngọc Tấn
Vũ Ngọc Tấn đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư