Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Nhân Viên Báo Chí - Truyền Thông

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết