Nguyễn Thị Thảo Duyên

Nguyễn Thị Thảo Duyên

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Nguyễn Thị Thảo Duyên
Nguyễn Thị Thảo Duyên đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Thảo Duyên
Nguyễn Thị Thảo Duyên đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết