Đỗ Trung Kiên

Đỗ Trung Kiên

Nhân Viên Giao Hàng

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hà Nội
Đỗ Trung Kiên
Đỗ Trung Kiên đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Đỗ Trung Kiên
Đỗ Trung Kiên đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Ra quyết định + Quản lý stress
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên