Mào Thị Ngọc Hà

Mào Thị Ngọc Hà

Nhân Viên Hành Chính, Lễ Tân

Mào Thị Ngọc Hà
Mào Thị Ngọc Hà đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Mào Thị Ngọc Hà
Mào Thị Ngọc Hà đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết