Đỗ Phi Anh

Đỗ Phi Anh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thông tin ứng viên

Mức lương: 8 triệu Ngành nghề: Hành chính/Thư ký/Trợ lý Kinh nghiệm: 4 Năm KN Khu vực: Hà Nội Chuyên môn: Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 32 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Đỗ Phi Anh
Đỗ Phi Anh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Đỗ Phi Anh
Đỗ Phi Anh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết