Trương Quý Hoàng Linh

Trương Quý Hoàng Linh

Nhân Viên Hành Chính

Trương Quý Hoàng Linh
Trương Quý Hoàng Linh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trương Quý Hoàng Linh
Trương Quý Hoàng Linh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết