Hà Thị Nga

Hà Thị Nga

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Hà Thị Nga
Hà Thị Nga đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hà Thị Nga
Hà Thị Nga đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết