Trương Thạch Thái Duy

Trương Thạch Thái Duy

Nhân Viên Kĩ Thuật Máy

Thông tin ứng viên

Mức lương: 8 triệu Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Bình Thuận Chuyên môn: Nhân Viên Kĩ Thuật Máy Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 24 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Trương Thạch Thái Duy
Trương Thạch Thái Duy đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trương Thạch Thái Duy
Trương Thạch Thái Duy đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết