Văn Duẩn

Văn Duẩn

Nhân Viên Kinh Doanh Bđs

Văn Duẩn
Văn Duẩn đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Văn Duẩn
Văn Duẩn đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Làm việc nhóm

Quản lý giao tiếp

Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết