Bùi Khánh Linh

Bùi Khánh Linh

Nhân Viên Kinh Doanh

Mức lương: 5 triệu Kinh nghiệm: 2 Năm KN Khu vực: Hà Nội
Bùi Khánh Linh
Bùi Khánh Linh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Bùi Khánh Linh
Bùi Khánh Linh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Giải quyết vấn đề + Quản lý thời gian + Quản lý sáng tạo
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên