Hoàng Bá Chính

Hoàng Bá Chính

Nhân Viên Kinh Doanh( Hoàng Bá Chính)

Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

Giai đoạn: 2008 - 2011 Tổ chức giáo dục: Trường Cao Đẳng GTVT Miền Trung Chuyên môn: Bằng đạt loại Trung Bình Khá, Co cả chứng chỉ tin Học, chứng chỉ Tiếng Anh Địa điểm: Hà Tĩnh

Mô tả học vấn:

Ngành hạch toán kế toán

Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Hơn 30 ngày

Kinh nghiệm làm việc

Giai đoạn: 05/2008 - 11/2012 Tên tổ chức: Công ty TNHH TM @ DV Vận tải Viết Hải ( Thạch Trung - Hà Tĩnh) Địa điểm: Nhân Viên Thị trường

Mô tả công việc:

bán hàng, đối chiếu công nợ của khách hàng với công ty. tìm kiếm khách hàng, thu hồi công nợ.

Hoàng Bá Chính