Hoàng Bá Chính

Nhân Viên Kinh Doanh( Hoàng Bá Chính)

Hoàng Bá Chính
4 Năm KN 6 triệu Tháng

Thông tin ứng viên

Mã hồ sơ 1540045 Khu vực Hà Tĩnh Ngành Kinh doanh Chuyên môn Nhân Viên Kinh Doanh( Hoàng Bá Chính) Cấp bậc Nhân viên Giới tính Nam Tuổi ứng viên 31 tuổi Trình độ học vấn -Bằng đạt loại Trung Bình Khá, Co cả chứng chỉ tin Học, chứng chỉ Tiếng Anh

Kỹ Năng

Kĩ năng giao tiếp
Kĩ năng tổ chức
Kĩ năng liên quan đến công việc
2 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Understanding
Speaking
Writing

Kinh nghiệm làm việc

Dưới đây là danh sách các công ty nơi tôi làm việc và đạt được kinh nghiệm chuyên môn của tôi.

Công ty TNHH TM @ DV Vận tải Viết Hải ( Thạch Trung - Hà Tĩnh) Nhân Viên Thị trường 05/2008 - 11/2012 bán hàng, đối chiếu công nợ của khách hàng với công ty. tìm kiếm khách hàng, thu hồi công nợ.

Liên hệ với ứng viên

Chi tiết liên lạc

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Nâng Cấp Tài Khoản VIP

ỨNG VIÊN LIÊN QUAN

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN