Hoàng Bá Chính

Hoàng Bá Chính

Nhân Viên Kinh Doanh( Hoàng Bá Chính)

Mức lương: 5-7 triệu Kinh nghiệm: 4 Năm KN Khu vực: Hà Tĩnh
Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
2 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Thông thạo
Kĩ năng nói
Kĩ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư
Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

2008 - 2011 Trường Cao Đẳng GTVT Miền Trung Bằng đạt loại Trung Bình Khá, Co cả chứng chỉ tin Học, chứng chỉ Tiếng Anh Hà Tĩnh Ngành hạch toán kế toán
Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính
Hoàng Bá Chính đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Hơn 30 ngày

Kinh nghiệm làm việc

Công ty TNHH TM @ DV Vận tải Viết Hải ( Thạch Trung - Hà Tĩnh) Nhân Viên Thị trường 05/2008 11/2012 bán hàng, đối chiếu công nợ của khách hàng với công ty. tìm kiếm khách hàng, thu hồi công nợ.
Hoàng Bá Chính

Liên hệ với ứng viên