Nghiêm Hạ Bảo Nhi

Nghiêm Hạ Bảo Nhi

Nhân Viên Kinh Doanh

Mức lương: 7,5 triệu Kinh nghiệm: 3 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Nghiêm Hạ Bảo Nhi
Nghiêm Hạ Bảo Nhi đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nghiêm Hạ Bảo Nhi
Nghiêm Hạ Bảo Nhi đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Quản lý thời gian + Quản lý stress + Quản lý giao tiếp + Học hiệu quả + Nghề nghiệp
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên