Nguyễn Xuân Đông

Nguyễn Xuân Đông

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Xuân Đông
Nguyễn Xuân Đông đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Xuân Đông
Nguyễn Xuân Đông đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Đánh bóng nuôi chim cảnh

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết