Phạm Trung Kiên

Phạm Trung Kiên

Nhân Viên Kinh Doanh

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Phát triển thị trường Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Bà Rịa-Vũng Tàu Chuyên môn: Nhân Viên Kinh Doanh Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 34 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Phạm Trung Kiên
Phạm Trung Kiên đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phạm Trung Kiên
Phạm Trung Kiên đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết