Từ Thị Ngọc Linh

Từ Thị Ngọc Linh

Nhân Viên Kinh Doanh

Từ Thị Ngọc Linh
Từ Thị Ngọc Linh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Từ Thị Ngọc Linh
Từ Thị Ngọc Linh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý giao tiếp

- Sở thích: du lịch bụi, trải nghiệm khám phá những vùng đất và con người mới.

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết