Vũ Hoàng Linh

Vũ Hoàng Linh

Nhân Viên Kinh Doanh

Vũ Hoàng Linh
Vũ Hoàng Linh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Vũ Hoàng Linh
Vũ Hoàng Linh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết