Nguyễn Hoàng Trung

Nguyễn Hoàng Trung

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

Thông tin ứng viên

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: Bưu chính viễn thông Kinh nghiệm: 5 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 26 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Nguyễn Hoàng Trung
Nguyễn Hoàng Trung đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Hoàng Trung
Nguyễn Hoàng Trung đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý chiến lược

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết