Giáp Văn Được

Giáp Văn Được

Nhân Viên Kỹ Thuật

Mức lương : 5 triệu Kinh nghiệm : Chưa có KN Trình độ học vấn :
Giáp Văn Được
Giáp Văn Được đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Giáp Văn Được
Giáp Văn Được đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Quản lý thời gian + Quản lý stress + Quản lý giao tiếp + Quản lý sáng tạo
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN