Nguyễn Hải Nghĩa

Nguyễn Hải Nghĩa

Nhân Viên Kỹ Thuật

Thông tin ứng viên

Mức lương: 7 triệu Ngành nghề: Bưu chính viễn thông Kinh nghiệm: 2 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh Chuyên môn: Nhân Viên Kỹ Thuật Giới tính: Nam Tuổi ứng viên: 25 tuổi

Thông tin liên hệ

Hãy nâng cấp tài khoản VIP để xem thông tin liên lạc của ứng viên

Nguyễn Hải Nghĩa
Nguyễn Hải Nghĩa đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Hải Nghĩa
Nguyễn Hải Nghĩa đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết