Nguyễn Văn Thống

Nguyễn Văn Thống

Nhân Viên Lái Xe

Nguyễn Văn Thống
Nguyễn Văn Thống đã cập nhật thông tin
Hơn 1 tuần

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Văn Thống
Nguyễn Văn Thống đã cập nhật kỹ năng
Hơn 1 tuần

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết