Đào Hương Liên

Đào Hương Liên

Nhân Viên Lễ Tân

Đào Hương Liên
Đào Hương Liên đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Đào Hương Liên
Đào Hương Liên đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý dự án

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

- Sở thích: Du lịch, tham gia các hoạt động thiện nguyện

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết