Đào Thị Thúy

Đào Thị Thúy

Nhân Viên Lễ Tân

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Đào Thị Thúy
Đào Thị Thúy đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Đào Thị Thúy
Đào Thị Thúy đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
- Kỹ năng/sở trường: + Làm việc nhóm + Quản lý stress + Quản lý giao tiếp + Quản lý sáng tạo + Học hiệu quả + Nghề nghiệp
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên