Đỗ Thị Diệu Quỳnh

Đỗ Thị Diệu Quỳnh

Nhân Viên Lễ Tân

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: PG/PB/Lễ tân Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Diệu Quỳnh
Đỗ Thị Diệu Quỳnh đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Đỗ Thị Diệu Quỳnh
Đỗ Thị Diệu Quỳnh đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư