Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Mức lương: 5 triệu Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hà Nội
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên