Lý Gia Hân

Lý Gia Hân

Nhân Viên Lễ Tân

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: PG/PB/Lễ tân Kinh nghiệm: 1 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Lý Gia Hân
Lý Gia Hân đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Lý Gia Hân
Lý Gia Hân đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư