Nguyễn Hoa Sim

Nguyễn Hoa Sim

Nhân Viên Lễ Tân

Mức lương: Thỏa thuận Ngành nghề: PG/PB/Lễ tân Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Nguyễn Hoa Sim
Nguyễn Hoa Sim đã cập nhật thông tin
Mới đây
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Hoa Sim
Nguyễn Hoa Sim đã cập nhật kỹ năng
Mới đây

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư