Nguyễn Khai Chinh

Nguyễn Khai Chinh

Nhân Viên Lễ Tân

Nguyễn Khai Chinh
Nguyễn Khai Chinh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Khai Chinh
Nguyễn Khai Chinh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết