Nguyễn Ngọc Bích Lan

Nguyễn Ngọc Bích Lan

Nhân Viên Lễ Tân

 Nguyễn Ngọc Bích Lan
Nguyễn Ngọc Bích Lan đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

 Nguyễn Ngọc Bích Lan
Nguyễn Ngọc Bích Lan đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Quản lý dự án

Quản lý stress

Quản lý giao tiếp

Quản lý sáng tạo

Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết