Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Nhân Viên Lễ Tân

Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nguyễn Thị Thanh Hoa đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nguyễn Thị Thanh Hoa đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Giải quyết vấn đề

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết