Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thu Hà

Nhân Viên Lễ Tân

Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Thích Trang Điểm

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết