Trần Thị Hải Yến

Trần Thị Hải Yến

Nhân Viên Lễ Tân

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 Năm KN Khu vực: Hà Nội
Trần Thị Hải Yến
Trần Thị Hải Yến đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Trần Thị Hải Yến
Trần Thị Hải Yến đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên