Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Nhân Viên Nhân Sự

Mức lương: 10-12 tr Kinh nghiệm: 3 Năm KN Khu vực: Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Mỹ Phụng
Nguyễn Thị Mỹ Phụng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Mỹ Phụng
Nguyễn Thị Mỹ Phụng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng liên quan đến công việc
1 Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Nguyễn Thị Hoài Thư

Liên hệ với ứng viên

TÌM KIẾM ỨNG VIÊN