Phan Văn Thân

Phan Văn Thân

Nhân Viên Nhân Sự

Phan Văn Thân
Phan Văn Thân đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phan Văn Thân
Phan Văn Thân đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Đi du lịch, đọc tạp chí, nghe nhạc , xem phim...

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết