Ngô Thị Hương

Ngô Thị Hương

Nhân Viên Part Time

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết