Nguyễn Thị Thanh Thuý

Nguyễn Thị Thanh Thuý

Nhân Viên Part-Time

Nguyễn Thị Thanh Thuý
Nguyễn Thị Thanh Thuý đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Thanh Thuý
Nguyễn Thị Thanh Thuý đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết