Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Nhân Viên Pg

Mức lương: 4-5 triệu Ngành nghề: PG/PB/Lễ tân Kinh nghiệm: Chưa có KN Khu vực: Hà Nội
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày
Thông tin hồ sơ
Nguyễn Thị Hoài Thư
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Phương đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn Thị Hoài Thư